BIV (Belasting op inverkeerstelling) op pleziervaartuigen in België

Er wordt een belasting op inverkeerstelling geheven op de jachten en pleziervaartuigen langer dan 7,5 m wanneer er een vlaggenbrief is of moet worden afgegeven. Deze BIV bedraagt € 2 478,00. Voor vaartuigen die tweedehands worden aangekocht en die al eerder ingeschreven waren, vermindert de BIV met € 247,80 per jaar inschrijving van het vaartuig tot aan een minimum BIV van € 61,50 EUR. Deze is dus steeds van toepassing, ook op jachten ouder dan 10 jaar en meer.  Meer informatie kan u hier vinden.