International Certificate for operators of pleasure Crafts ( ICC )

Een ICC is een document (vergelijkbaar met je identiteitskaart) waarmee je in het buitenland kan aantonen dat je over de nodige brevetten beschikt om te mogen varen met een pleziervaartuig op de binnenwateren of op zee.

Een Belgisch ICC kan je enkel aanvragen wanneer je over een Belgisch brevet beschikt en je een Belgisch rijksregisternummer hebt (Belgische nationaliteit of verblijfsvergunning). Dit kan een stuurbrevet, een brevet van jachtman of jachtnavigator zijn. Met een buitenlands brevet kun je dus geen Belgisch ICC aanvragen. Een ICC is onbeperkt geldig en dien je niet te hernieuwen.

De opties binnen het ICC

  • I: binnenwateren (stemt overeen met het Algemeen of Beperkt Stuurbrevet) (ICC-I);
  • C: kustwateren (stemt overeen met het Algemeen Stuurbrevet, brevet jachtman of brevet jachtnavigator) (ICC-C);
  • IC: binnen- en kustwateren (stemt overeen met Algemeen stuurbrevet) (ICC-IC);
  • M: motorjachten (ICC-M);
  • S: zeiljachten (verklaring op eer van voldoende kennis en ervaring) (ICC-S);
  • MS: motor- en zeiljachten (ICC-MS);

Een ICC aanvragen

Bij dit inschrijvingsformulier voeg je:

  • Kopie van het brevet waarmee je een aanvraag doet (het adres van je huidig brevet dient overeen te stemmen met je huidige woonsplaats, indien dit niet het geval is, dien je eerst een nieuw brevet aan te vragen op het correcte adres. Vervolgens kan je met dit nieuwe brevet je ICC aanvragen.
  • Kopie van je identiteitskaart (voor- en achterkant);
  • Pasfoto (zelfde vereisten als pasfoto voor identiteitskaart);
  • De prijs van het ICC bedraagt € 62,00;