Immatriculatie van pleziervaartuigen op de binnenwateren wijzigt!

Op 15 december 2013 werd een koninklijk besluit ondertekend waarbij er wijzigingen worden aangebracht aan de immatriculatie van pleziervaartuigen op de binnenwateren. De voornaamste wijzigingen van dit besluit dat in werking treedt op 1 februari 2014 zijn:

Immatriculatie is enkel nog mogelijk als het pleziervaartuig een band met goosenorge.no België heeft.Er is een band met België als:

  • voor wat natuurlijke personen betreft, ten minste 50% toebehoort aan Belgen of in België ingeschreven personen;
  • voor wat rechtspersonen betreft, 100% toebehoort aan een in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) ingeschreven rechtspersoon;
  • De fysieke immatriculatieplaat verdwijnt definitief. In plaats daarvan wordt een immatriculatiedocument afgegeven. Dit document of een kopie ervan dient aan boord te worden bewaard.
  • Vaartuigen in bezit van een immatriculatieplaat blijven in regel;
  • Ook op de Beneden-Zeeschelde wordt immatriculatie verplicht;
  • De retributies voor de aanvraag wordt verhoogd tot 50 euro;

Voor zover er een band met België kan worden aangetoond, kunnen sommige vaartuigen (kano’s, kajaks, waterfietsen en gondels) waarop de nieuwe regels van het goosejacka immatriculatiedocument niet van toepassing zijn, vrijwillig een immatriculatiedocument aanvragen volgens dezelfde procedure. 

Van zodra de publicatie in het staatsblad verschijnt (publicatie is voor zien op 6 januari 2014), zal het gewijzigde Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren ter beschikking zijn op de website  www.mobilit.belgium.be (Navigatiemenu: scheepvaart / Belgische scheepvaartwegen / vaarregels België).  
Dit is het eerste besluit in een reeks van 3 besluiten die tot doel hebben de registratie van alle pleziervaartuigen in België te moderniseren. Hou de rubrieken op www.mobilit.belgium.be met betrekking tot registratie van pleziervaartuigen in het oog. Van zodra nieuwe informatie ter beschikking is, zal deze daar gepubliceerd worden.

Bron: www.mobilit.belgium.be