Een waterwegenvignet kopen?

De pleziervaartuigen  (excl. commerciële vaartuigen voor personenvervoer), die gebruik maken van de bevaarbare waterwegen van het Vlaams Gewest moeten een vaarvergunning hebben die bestaat uit een identificatiebewijs en een waterwegenvignet.

Het waterwegenvignet wordt jaarlijks hernieuwd en moet op de achtersteven aan bakboord worden gekleefd. De prijs van het waterwegenvignet is afhankelijk van de lengte van het pleziervaartuig (over alles gemeten), het al dan niet varen met grote snelheid en de periode waarvoor het vignet geldig is.

Het waterwegenvignet is verkrijgbaar bij de beheerder van de waterweg.
Je kan de lijst van de verkooppunten vinden in bijlage I van de brochure “De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen”.

Voor de periode van 1 januari tot 31 maart van het daaropvolgende jaar kost het vignet 75 euro voor:

 • de vaartuigen met een lengte kleiner dan of gelijk aan 6 meter en die met grote snelheid varen;
 • de vaartuigen met een lengte groter dan 6 meter, maar kleiner of gelijk aan 12 meter en die niet met grote snelheid varen.

Voor de periode van 1 januari tot 31 maart van het daaropvolgende jaar kost het vignet 125 euro voor:

 • de vaartuigen met een lengte groter dan 6 meter, die met een grote snelheid varen;
 • de vaartuigen met een lengte groter dan 12 meter.

Hogervermelde vaartuigen kunnen een vignet van respectievelijk 40 euro en 80 euro krijgen voor de volgende periodes:

 • 01/01/2013 tot 30/06/2013
 • 16/04/2013 tot 15/07/2013
 • 01/05/2013 tot 31/07/2013
 • 16/05/2013 tot 15/08/2013
 • 01/06/2013 tot 31/08/2013
 • 16/06/2013 tot 15/09/2013
 • 01/07/2013 tot 30/09/2013
 • 16/07/2013 tot 15/10/2013
 • 01/08/2013 tot 31/10/2013
 • 16/08/2013 tot 15/11/2013
 • 01/09/2013 tot 31/03/2014

Een schip (vb. Spits) dat omgebouwd is tot woonboot of pleziervaartuig en zich op de Vlaamse waterwegen verplaatst, dient een waterwegenvignet te hebben.

Een pleziervaartuig dat nbso door een duwbootschipper slechts naar een bepaalde bestemming wordt overgebracht, zij het in transit, dient eveneens voorzien te zijn van een waterwegenvignet.

Een waterwegenvignet kan niet voor verschillende boten worden gebruikt.

Op de Grensleie is het decreet van het waterwegenvignet niet van toepassing. Vaartuigen komende van Frankrijk, met bestemming de jachthaven van Menen, dienen niet in het bezit te zijn van een waterwegenvignet.

Vaartuigen met een lengte kleiner dan 6 meter die niet met grote snelheid varen moeten geen vaarvergunning hebben.

Organisatoren van internationale of intergewestelijke evenementen kunnen voor de deelnemende vaartuigen een vrijstelling van het vignet verkrijgen, niet alleen voor de dagen van de evenementen, maar ook voor een periode van maximaal drie dagen voor en/of drie dagen nadien. Voor deze vrijstelling moet men per dag 200 euro betalen, ongeacht het aantal deelnemende vaartuigen. De vrijstelling vraagt u aan bij de afdeling of openbare instelling waaronder de betrokken waterweg ressorteert. Vaartuigen die zonder geldig vignet varen, kunnen een boete oplopen dat gelijk is aan het dubbele van de prijs van het opgelegde vignet.

Bijkomende inlichtingen kan je bekomen bij:

Waterwegen en Zeekanaal NV
Afdeling Coördinatie
Graaf de Ferrarisgebouw
Albert II-laan 20 bus 5
1000 Brussel
Tel : 0032 (0)2-553 77 66
E-mail : marleen.demaeyer@wenz.be

NV De Scheepvaart
Havenstraat 44
3500 Hasselt
Tel : 0032 (0)11-29 84 00
E-mail: j.loncke@descheepvaart.be