VHF attest blijft geldig!

Het В BIPT deelt mede dat werd beslist om de certificaten van “radiotelefonist van scheepsstations” (VHF) en “SRC” niet langer om de vijf jaar te verlengen. Concreet betekent dit, dat de certificaten afgeleverd of verlengd vanaf juni 2012, onbeperkt geldig blijven. De oude certificaten, afgeleverd voor 01/01/2006 komen hiervoor niet in aanmerking en zijn niet meer geldig. De certificaten afgeleverd en/of verlengd voor juni 2012 worden bijgevolg nog één maal verlengd. De aankondiging van deze verlenging gebeurt automatisch, ongeveer vijf weken voor het verstrijken van de geldigheidsdatum wordt men hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Dit geldt echter niet voor de GMDSS certificaten (GOC, LRC en ROC) welke nog steeds om de vijf jaar dienen verlengd te worden.

Het is dus van groot belang dat het BIPT op de hoogte is van jouw juiste adres. Gelieve het BIPT steeds op de hoogte te brengen aangaande adreswijzigingen en wijzigingen in jouw communicatiemiddelen (telefoon, GSM, e-mail, enz.).

Adreswijzigingen worden niet per telefoonВ aanvaard! Je kan dit wel doen via het e-mail adresВ bmr@bipt.beВ met de volgende vermeldingen:

  • В type van jouw certificaat (bvb. SRC certificaat, Beperkt certificaat van radiotelefonist van scheepsstations, enz.);
  • je nieuwe adres;
  • je oude adres;
  • je communicatiemiddelen (GSM, telefoon, e-mail);
  • je rijksregisternummer dat terug te vinden is op op de keerzijde van de identiteitskaart of op je SIS kaart;

Voor wat betreft de radio-maritieme vergunning, dient er steeds een kopie van de (aangepaste) vlaggenbrief bijgevoegd te worden. Tevens dien je gebruik te maken van het aanvraagformulier dat je kan downloaden van de website van het BIPT(В www.bipt.be).
Bron:В www.bipt.beВ enВ www.waterrecreatie.be